Geheimhoudingsplicht

secretIn het belang van het kind en de ouders wordt de code van beroepsgeheim door mij gewaarborgd. Dit houdt in dat ik geen persoonlijke informatie aan derden verstrek, mits op het verzoek van het kind en de ouders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.