Rechtsom leren volgens de Kernvisie methode

Heeft uw kind problemen met lezen, spellen en rekenen, terwijl het toch behoorlijk slim is?
Uw kind heeft een andere leerstijl!

Steeds vaker krijgen ouders op school te horen dat hun kind niet goed meekomt. Het automatiseren lijkt bij taal en of rekenen niet te lukken, de concentratie van het kind is matig en de resultaten zijn wisselend. Als ouder zie je juist dat jouw kind intelligent is en vraag je je af wat er aan de hand zou kunnen zijn. Bovendien merk je dat wat er in het kind zit, er niet altijd uit komt.

Rechtsom leren biedt hulp aan kinderen en jongeren door:

 • de leerstijl van het kind of de jongere te bepalen;
 • het leerprobleem vanuit de kern aan te pakken;
 • talenten leren kennen, ervaren en te gebruiken;
 • Kernvisie methode (zie: Methodiek) eigen te maken;
 • de kennisoverdracht te optimaliseren;
 • sociale en emotionele problemen vanuit de kern aan te pakken;
 • belemmerende factoren zoals onder andere concentratieproblemen en faalangst te reduceren.

In gemiddeld vijf laagdrempelige en aantrekkelijke trainingen wordt de Kernvisie methode passend op de hulpvraag eigen gemaakt.

De Kernvisie methode biedt hulp aan:

 • kinderen met een klein of groot leerprobleem;
 • kinderen met kenmerken of vastgestelde dyslexie en dyscalculie;
 • kinderen met kenmerken of vastgestelde ADD en ADHD;
 • kinderen met kenmerken of vastgestelde hoog sensitiviteit.

De Kernvisie methode pakt zowel de leerbehoeften als de sociale en emotionele behoeften aan vanuit de kern. De kern is de aansluiting van de leerwijze op het meest natuurlijke denksysteem van deze kinderen.(zie: Methodiek – Wat is rechtsgeoriënteerd) Namelijk visueel en kinestetisch. (beeld en gevoel) Deze kinderen kunnen met behulp van de Kernvisie methode op eigen kracht hun leerresultaten en sociale en emotionele problemen gaan verbeteren. Dit is van belang omdat leerproblemen en sociale emotionele problemen zoals faalangst het kind niet verder helpen, maar ervoor zorgen dat leerresultaten in toenemende mate blijven verslechteren en resultaten wisselend zijn.